ИГРАЧГОЛОВАНАСТУПА
ЗАНГ ЈУЕ13
ЂОРЂЕВИЋ ДРАШКО13
УКУПНО23