ИГРАЧ У ПРВИХ 11 УШАО У ИГРУ ИЗАШАО ИЗ ИГРЕ ГОЛОВА УКУПНО ГОЛОВА ИЗ ИГРЕ КАРТОНА
9 пута у првих 11 0 пута ушао у игру 0 пута изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 0 картона
0 пута у првих 11 0 пута ушао у игру 0 пута изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 0 картона
9 пута у првих 11 0 пута ушао у игру 0 пута изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 2 картона
8 пута у првих 11 0 пута ушао у игру 8 пута изашао из игре 1 гол укупно 1 гол из игре 1 картон

8 пута у првих 11 0 пута ушао у игру 0 пута изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 1 картон
6 пута у првих 11 2 пута ушао у игру 2 пута изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 3 картона

6 пута у првих 11 2 пута ушао у игру 4 пута изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 0 картона

8 пута у првих 11 1 пут ушао у игру 1 пут изашао из игре 2 гола укупно 2 гола из игре 4 картона
0 пута у првих 11 0 пута ушао у игру 0 пута изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 0 картона
3 пута у првих 11 5 пута ушао у игру 2 пута изашао из игре 2 гола укупно 2 гола из игре 0 картона
0 пута у првих 11 0 пута ушао у игру 0 пута изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 0 картона
7 пута у првих 11 1 пут ушао у игру 0 пута изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 0 картона

5 пута у првих 11 3 пута ушао у игру 3 пута изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 0 картона
1 пут у првих 11 4 пута ушао у игру 1 пут изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 0 картона
0 пута у првих 11 1 пут ушао у игру 0 пута изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 0 картона
3 пута у првих 11 2 пута ушао у игру 1 пут изашао из игре 0 голова укупно 0 голова из игре 2 картона
8 пута у првих 11 0 пута ушао у игру 3 пута изашао из игре 1 гол укупно 1 гол из игре 1 картон
7 пута у првих 11 1 пута ушао у игру 0 пута изашао из игре 1 гол укупно 1 гол из игре 4 картона
1 пут у првих 11 1 пута ушао у игру 1 пут изашао из игре 0 голова укупно о голова из игре 0 картона
0 путa у првих 11 1 пут ушао у игру 0 пута изашао из игре 0 голова укупно о голова из игре 0 картона
4 путa у првих 11 0 пута ушао у игру 1 пута изашао из игре 0 голова укупно о голова из игре 1 картон
2 пута у првих 11 2 путa ушао у игру 0 пута изашао из игре 0 голова укупно о голова из игре 1 картон